Kielin saksalais-pohjoismainen opiskelija-asuntola Burse on asuntola, jonka perusideana on pohjoismaisten, saksalaisten ja Baltian maista saapuvien opiskelijoiden yhteen saattaminen.

 

„Vanha“ Burse:

Kielistä löytyi jo ennen Kiellinie –kadulle rakennettua Bursea yksi saksalais-pohjoismaalainen Burse, joka tuhoutui täysin toisessa maailmansodassa.

 

Vanhan Bursen osoite oli Düsternbrooker Weg 14 ja sen omistajana toimi samanniminen säätiö, joka perustettiin vuonna 1928. Säätiön perustusideana oli sama ajatus, joka kannattaa myöskin tämänpäivästä Bursea. Säätiön lähtökohtana oli „helpottaa ulkosaksalaisten nuorten opiskelua Kielin yliopistossaja amattikorkeakoulussa“ (lainaus vanhan säätiön asetuksesta). Myös muista kohdista käy ilmi, että säätiön huomio kohdistui „ulkosaksalaisiin“ eikä säätiön tarkoituksena ollut toimia saksalaisia opiskelijoita yhdistävänä elementtinä.

 

Düsternbrooker Weg:lla sijaitseva Burse ostettiin vuonna 1929 erityisesti Nordschleswigin ja Baltian maitten ulkosaksalaisia opiskelijoita ajatellen. Jo 10 vuotta Bursen perustamisen jälkeen asuinrakennus tuhoutui kuitenkin täysin toisen maailmansodan alkaessa. Saksan laivasto otti talon haltuunsa vuonna 1939 ja se tuhoutui pommituksien yhteydessä vuonna 1945.

 

„Uusi“ Burse:

Sodan loputtua Bursen säätiö alkoi suunnitella uuden saksalais-pohjoismaalaisen asuntolan rakentamista. Tärkeä henkilö Bursen jälleenrakentamisen yhteydessä oli tohtori Willi Nielsen, joka vaikutti suurelta osin sekä uuden Bursen syntymisessä kuin jo myöskin vanhan Bursen perustamisessa. Willi Nielsen oli asuntolan johtaja ja Bursen säätiön puheenjohtaja. Hän oli vuoteen 1959 asti säätiön ainoa lautakunnan jäsen monien Bursen jäsenien kuoltua sodassa. Vuonna 1978 Willi Nielsen jätti paikkansa seuraajalleen tohrori Hans-Ullrich Johannsenille, joka toimii säätiön puheenjohtajana vielä tänäkin päivänä. Johannsen perusti vuonna 1979 Bursen tukipiirin. Willi Nielsen jätti aktiviisen jäsenen roolin Bursen tukipiirissa vuonna 1988 ja on nyt Bursen tukipiirin kunniajäsen.

 

Bursen säätiön asetuksen virallinen julkistaminen onnistui viimein ensimmäinen huhtikuuta vuonna 1959 monista ongelmallisista vaiheista huolimatta. Vaikka asetuksen muotoa muutettiinkin seuraavina vuosina moneen otteeseen, säätiön perusajatus pysyi silti muuttumattomana. Niin menneisyydessä kuin tänäänkin on Bursen tarkoitus saattaa pohjoismaisia, saksalaisia sekä Baltian maitten opiskelijoita yhteen.

 

Idea Saksan, Pohjoismaiden ja Baltian maiden opiskelijoita yhdistävästä asuntolasta päästiin toteuttamaan 19.10. 1967, jolloin nykyisen Bursen peruskivi valettiin osoitteessa Kiellinie 81 silloisen kulttuuriministerin Claus-Joachim von Heydebreckin suostumuksella. Kaksi vuotta tämän jälkeen muuttivat ensimmäiset asukkaat uuteen Burseen ja vuonna 1986 rakennettiin taloon vielä kolmas kerros, jolloin mahdollinen asukasluku nousi 93:een.

 

(Tämän historiikin pohjana on tohtori Willi Nielsenin esitelmä Saksa-Tanska seurassa vuodelta 1991)